Hakkımızda

İG Legal tüm hukuki süreçleri, müvekkillerinin menfaatleri doğrultusunda, uzun yıllara dayanan mesleki tecrübesi ile güncel mevzuat ve uygulamadaki yenilikleri dikkate alarak yürütmekte olup uyuşmazlıkların en etkin şekilde çözüme kavuşturulması prensibi ile hareket etmektedir.

İG Legal, ekibinin İngilizce, İtalyanca ve Fransızca dillerine hakim oluşu ile Türk ve yabancı müvekkillerine kaliteli ve etkin hizmet vermekte ve avukatlık mesleğinin gerektirdiği azami disiplin ve ihtimam ile müvekkillerinin menfaatlerini en yüksek seviyede korumaktadır.

Bu doğrultuda İG Legal, alanında uzman ve tecrübeli ekibi ile uyuşmazlıkların tespiti ve değerlendirilmesi, hukuki görüş hazırlanması ve bildirimi, sözleşme ve diğer tüm hukuki metinlerin tanzimi, incelenmesi ve müzakere edilmesi, müvekkillerinin her aşamada temsili, arabuluculuk ve tahkim dahil alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerinin işletilmesi, yargısal tüm aşamaların takibi ve neticelendirmesi hizmetlerini sunmaktadır.

Müvekkilleri ile karşılıklı güven temelinde hizmet anlayışını benimseyen İG Legal, sunduğu danışmanlık; avukatlık ve arabuluculuk hizmetlerini dürüstlük, şeffaflık ilkeleri ışığında meslek etiğini ön planda tutarak sürdürmektedir.