Faaliyet Alanlarımız

– Borçlar Hukuku Uyuşmazlıkları

– Deniz, Hava ve Kara Taşımaları Uyuşmazlıkları

– Deniz Ticareti Hukuku

– Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

– Gayrimenkul Hukuku

– Gümrük Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

– İcra ve İflas Hukuku

– İdare ve Vergi Hukuku

– İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

– Kişiler ve Aile Hukuku

– Sigorta Hukuku

– Sözleşmeler Hukuku

– Ticaret ve Şirketler Hukuku

– Tüketici Uyuşmazlıkları

– Ulusal ve Uluslararası Tahkim Yargılamaları

– Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk Faaliyetleri